הרב חיים נבון: "הוויכוחים בחברה הישראלית נובעים דווקא מכך שהתקרבנו"

מבט אחר, עמוק ומרתק של הרב חיים נבון על הוויכוחים בחברה הישראלית שמתרחשים דווקא בגלל שהפערים האידאולוגיים בחברה הצטמצמו