אבו מאזן זוכה להכרה מסוכנת בנסיון למחוק את ההסטוריה היהודית

ועדת המורשת של אונסק"ו החליטה כי תל יריחו יוכר כאתר מורשת פלסטיני, זהו עוד שלב בשכתוב המסוכן של ההסטוריה היהודית