חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היועמ"שית נגד היועמ"שית?!

הדיון בבג"ץ בנושא תיקון חוק הנבצרות התקיים היום כאשר במהלכו הציג נציג היועמ"שית עמדה הפוכה לעמדה שהציגה בעבר

שתפו :

חיים גולדברג, פלאש 90

דקות ספורות לפני הדיון בבג"ץ על תיקון חוק הנבצרות, כתבה ח"כ טלי גוטליב מהליכוד, שהגיעה לדיון: "כל הדיון ההזוי בבג"ץ הוא לא באשר לסמכות היועמ"ש להכריז על נבצרות נתניהו אלא באשר למועד תחולת החוק. לא יאומן. אותי מעניין מי מוסמך להכריז על שופט נבצר".

 

 

פתחה את הדיון בבג"ץ נשיאת העליון אסתר חיות: "בוקר טוב. בשישה באוגוסט יצא צו על תנאי שמיקד את העתירות שבפנינו והיא הסוגיה של מועד התחולה של תיקון מספר 12 לחוק יסוד הממשלה שעוסק בהסדר הנבצרות של רה״מ. אנחנו נשמע קודם את הכנסת ואח״כ נשמע את בא-כח רה״מ, אח״כ נשמע את בא כח היועצת המשפטית לממשלה ואח״כ את העותרים".

עו״ד יצחק ברט, עו״ד מטעם הייעוץ המשפטי לכנסת: "ההליך שלנו ממוקד בטענה אחת שמשותפת לעותרים וליועצת המשפטית לממשלה. הטענה היא שחוק היסוד המתקן חוקק תוך כדי שימוש לרעה בסמכות ולכן העותרים טוענים שצריך לבטל את החוק. לאחר שבית המשפט דחה את הסעד הזה, טענת העותרים והיועצת המשפטית לממשלה היא שיש לדחות את כניסת תחולתו לתוקף". עוד הוסיף: "לנסות לבדוק למה ח״כ העבירו את החוק זה לא קשור לתהליך הביקורת השיפוטית,  ברגע שיש חוק מסתכלים על החוק, על התוכן שלו, על לשון החוק ועל ההסדר שלו, לא מסתכלים על אמירות בתקשורת, על הצהרות, זה דברים שהם לא רלוונטיים בבחינת חוק. זה נכון, מדובר בחוק הזה על אדם אחד – רה״מ אבל האדם הזה הוא ראשון בין שווים וכל פגיעה בו תכריע את גורל הממשלה".

 

במהלך הדיון נכנס יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן לאולם בית המשפט.

 

השופט יצחק עמית: "כאשר החוק צבוע מכף רגל ועד ראש במניע השאלה האם זה לא משפיע גם על התכלית של החוק?"

ברט: "עכשיו אני אדבר על התכלית של חוק הנבצרות. ההבדל בין תכלית למניע הוא באופן כללי: תכלית צופה פני עתיד והמניע הוא בעבר, הסיבה מדוע ח״כ החליט לחוקק את החוק. אני מדבר על מקרים שבהם יש בעיה עם המניע, אני מדבר על ח״כ שיוצא לשוק מחנה יהודה וגילה שמחיר האננס עלה והוא החליט לסבסד את מחיר האננס".

השופט אלכס שטיין: "אם כך אז לא קשה לדעת מה המניע גם במקרה שלנו".

ברט: "יש ח״כ נוספים שאולי יש להם מניע אחר, אך המניע הוא חסר משמעות בהליך של ביקורת שיפוטית. אין ספק שהחוק הוא לא פרסונלי, החוק חל על רה״מ הנוכחי והוא יחול גם על רה״מ בעתיד".

 

במהלך הטיעונים של נציג הכנסת עו"ד יצחק ברט, הבהירה הנשיאה אסתר חיות כי מטרת הדיון אינה לפסול את חוק יסוד הנבצרות. חיות הבהירה כי עיקר הדיון הוא סביב שאלת תחולת החוק – האם החוק יחול מעת כינונו או מהכנסת הבאה.

הנשיאה חיות: "הצו על תנאי לא מדבר על ביטול ההסדר. הלקונה מולאה אך הצו על תנאי מדבר על מועד תחולת ההסכם. אף אחד לא הוציא צו על תנאי שבא לבטל את ההסדר כולו. מדובר רק על מתי הוא יתחיל לחול".

‏גם השופט סולברג מסייע לברט: "אולי צריך לומר שלמרות המגרעות בחקיקה ובחוק, החוק הוא תיקון שנועד לתקן לקונה, הוא תואם להסדרים של נשיא המדינה בישראל וגם דומה למשפטי העולם כמו החוקה האמריקאית".

עו״ד מיכאל ראבילו, פרקליטו של רה״מ נתניהו, טען מול השופטים: "העותרים מבקשים מבית המשפט להותיר תלויה באוויר אופציה שלטענתם הייתה קיימת של הדחת רה״מ. אופציה של רמיסת רצון הבוחר. לפני כן אני רוצה לטעון לפני כבודכם שאין לכם סמכות לבטל סעיף בחוק יסוד".

הנשיאה חיות: "האם הצו על התנאי הוא ביטול של חוק יסוד? הצו מדבר על מועד כניסת התיקון הזה לתוקף, הוא לא מדבר על ביטול סעיף בחוק יסוד".

השופט פוגלמן: "אדוני לא יכול לטעון בחלל האויר שאין סמכות מכיוון שאנחנו נמצאים בהרכב מורחב, אתה צריך להתייחס לעובדה שיש פסיקה שלנו שקובעת שיש דוקטרינה של שימוש לרעה בסמכות המכוננת דרכה אפשר לבטל סעיף בחוק יסוד".

הנשיאה חיות: היועמ"שית בעצמה באה ואומרת "אני אין לי סמכות להכריז על נבצרות רה"מ. נאמר ויתר מפעם אחת וגם נכתב".

עו"ד ראבילו: "באים העותרים ואומרים אתה משנה את כללי המשחק במשחק. נבצרות היא לא חלק מכללי המשחק. אין מדינה אחרת שניתן להוציא על ידה עובד ציבור לנבצרות. אין כאן ניסיון ביטול המשחק מצד המחוקק יש כאן ניסיון ביטול כללי המשחק מצד העותרים".

 

ראבילו: היועמ"שית אמרה שאינה יכולה להוציא לנבצרות".

חיות: ״בוודאי!״

השופטים: "איך להתייחס למה שאמר ראש הממשלה נתניהו כשהוא נכנס לאירוע?"

ראבילו: "הנשיאה חיות, כשראש הממשלה לפיד אמר שלא מביאים את הסכם הגז לכנסת כי האופוזיציה לא התנהגה יפה אמרת שלא בוחנים על סמך התבטאות אחת".

ח"כ גוטליב: "איזו בוז משופטי בגץ לרוה״מ ולנבחרי העם. לשיטתם, דבריו של נתניהו שהוא "נכנס לאירוע" מלמדים על חקיקה פרסונלית. כן, כן, ממש רה״מ התכוון לפעול בניגוד עניינים. נתניהו לא פעל בניגוד עניינים. להיפך, רה"מ נסוג בכלל מהרפורמה, מה שלא מפריע לחיות לכעוס על רה"מ שלא פנה בעתירה לבג"ץ והעז לחוקק".

ח"כ טלי גוטליב: "לטובת תומכי ממשלת הימין. רה״מ ימשיך בתפקידו. בג"ץ לא מתכוון לבטל את החוק או לקבוע שיש סמכות ליועמ"שית להכריז נבצרות. הדיון התיאורטי והמייגע קשור למועד תחילת תוקפו של החוק ורק על זה. ברגע שהוברר שאין כוונה להוציא את נתניהו לנבצרות האולם החל להתרוקן. הנסיון לפגוע בממשלת ימין נכשל!"

לאחר הפסקה בדיון, נציג היועצת המשפטית לממשלה עו״ד ענר הלמן, החל לטעון:

הלמן: "יש תדמית בציבור שהיועצת המשפטית לממשלה יכולה להוציא את רה״מ לנבצרות על פי הדין בישראל – זה לא המצב. מי שקובע שרה״מ נצבר ממנו לכהן בתפקידו היא הממשלה ולא היועצת המשפטית לממשלה. התפקיד של היועצת המשפטית לממשלה היא לתת חוות דעת משפטית בנושא. בשנת 2006 שרה״מ שרון נכנס למצב שבו הוא לא יכול להיות רה״מ אז רצו בפעם הראשונה שזה קרה להתייעץ עם היועמ״ש דאז אבל לא היו חייבים".

הנשיאה חיות: "אדוני אומר דבר נוסף, שהפרת הסדר ניגוד העניינים לא מוביל להוצאה לנצברות".

הלמן: "כן, הודענו על זה בתיק אחר, בעתירה של דן חלוץ אמרנו שהפרת הסדר של ניגוד עניינים משמעותה שרה״מ לא יכול להמשיך לכהן היא מסקנה מרחיקת לכת ולכן ביקשנו למחוק את העתירה ההיא".

הלמן: "התכלית של הקואליציה בחקיקת חוק הנבצרות הייתה לאפשר לרה״מ לעסוק ברפורמה".

השופטת יעל וילנר: "זה היה המניע".

הלמן: "זאת הייתה התכלית".

וילנר: "לכל היותר זו תכלית סובייקטיבית".

הלמן: "מי שקובע בשאלת הנבצרות זה בית המשפט ולא היועצת".

הפרשן הפוליטי, עמית סגל: "יועמ"שית לממשלה שמייצגת נגד עמדת הממשלה זה התרגלנו, אבל שמדברת נגד עמדתה שלה זה תקדים מרענן בהחלט".

זיגזג מרהיב גרסת בית המשפט:

Meir
Author: Meir

ערוץ ToV אקטואליה יהודית ברשתות החברתיות   🇮🇱

עוד באותו נושא
רוצים להתעדכן מיד כשיש חדש?
הצטרפו לניוזלטר:
הרשמה
עדכן אותי
guest
7 תגובות
הישן ביותר
החדש ביותר המדורג ביותר
Inline Feedbacks
צפה בכל התגובות
Subs
Subs
6 חודשים לפני

אם יש משהו שהטריד אותי במיוחד במה שנאמר בבג״ץ היום, זה הדברים של פוגלמן עם ״קבעו בהרכב מורחב״. אז אדון פוגלמן, מי שמכם לקבוע – בהרכב בכל גודל שהוא – את הסמכות של עצמכם לדון בחוקי יסוד בגלל התזה המופרכת הזאת של ״שימוש לרעה בסמכות מכוננת״ – או איזה שטות אחרת שלא תהיה? היחידים שיכולים לקבוע את סמכויותיו של בג״ץ הם נבחרי הציבור בבית המחוקקים – היא כנסת ישראל. שום פסיקה בהרכב זה או אחר לא תשנה את זה. כל חזרה על הטיעון המטופש הזה רק מראה שבג״ץ פועל כדי לחתור תחת המחוקק, תחת חוקי המדינה חוקי היסוד שלה ותחת הדמוקרטיה. איך אמר בדיון הקודם יצחק עמית: הדמוקרטיה לא מתה באיבחה אחת. הדמוקרטיה מתה בצעדים קטנים (לא מתחייב לציטוט מדוייק). כן, זה מה שבית המשפט עושה לדמוקרטיה כבר שלושים שנה!

גיל
גיל
6 חודשים לפני

קניבלית בחסות משרד הבטחון:

https://www.docdroid.net/sMv1KDN/document

גיל
גיל
6 חודשים לפני

קניבלית בחסות משרד הבטחון
https://www.docdroid.net/sMv1KDN/document

גיל ט
גיל ט
6 חודשים לפני

הפרקליטות בישראל וארה"ב ארגון פשע
docdroid.net/sMv1KDN

גיל ט
גיל ט
6 חודשים לפני

מיארה פושעת פלילית
https://www.docdroid.net/sMv1KDN/document

גיל ט
גיל ט
6 חודשים לפני

בן גוריון היה פשיסט ולא היה אכפת לו מהאזרחים אלא רק מהמפלגה. הוא זה שהקים את השב"כ המפאיניק. היום השב"כ רוצה מדינה פלסטינאית ואחראי לרוב הרציחות בישראל. תראו שיש לו רוצחת משלו https://www.docdroid.net/sMv1KDN/document

גיל ט
גיל ט
6 חודשים לפני

צריך לבטל אל חמולת השופטים בישראל. הם מגינים על רוצחת קניבלית בגלל שהיא סייענית שב"כ.
https://www.docdroid.net/sMv1KDN/document

חיות רוצחת.jpg

כתבות נוספות

אולי יעניין אותך...
רוצים להתעדכן מיד כשיש חדש?
הצטרפו לניוזלטר:

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

7
0
מה אתם חושבים? נשמח שתגיבו.x

תחזית מזג האוויר

אפשר לבחור ערים מסוימות בלחיצה על המיקום

זמני היום