״האם הצפון הופך להיות עוטף לבנון?״

המזרחן ד"ר דורון מצא מנתח את זירות הלחימה השונות ומזהיר מפני המוטיבציה ליצור כאוס