ראש השב"כ לשעבר: "הפסדנו כי לא היה לנו במודיעין מי שיעשה איפכא מסתברא"

יעקב פרי, לשעבר ראש השב״כ, בראיון על הקונספציה ועל כשלונה