טייס קרב לשעבר מודה: לאיום בסרבנות יש חלק ב-7 באוקטובר

עודד שפירא, טייס קרב לשעבר, שפעל נגד הסרבנות אומר שהנזק נגרם מעצם האיום בסרבנות אף כי בפועל לכאורה לא היתה