יהדות ארה"ב מתבוללת – האם המלחמה שינתה את התפיסה?

יהודי ארה"ב, המשתייכים ברובם לצד השמאלי, ננטשו מצד המחנה שלהם בדרמטיות אלימה בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר וכעת עליהם להחליט מהי עמדתם