פרופ' האס: הם באו אלינו עם "אללה וואכבר" ואנחנו מדיחים חיילים בגלל "שמע ישראל"?!

מלחמות מוכרעות על ידי תודעה ומי שאינו מבין את חשיבות קריאת החיילים במסגד אינו מבין את מהות המלחמה או מה זה אומר להיות יהודי