חרבות ברזל: ישראל זקוקה ל״בינגו״

המזרחן ד״ר דורון מצא קורא לצמצם את הפוטנציאל השלילי של השלב הכרוני אליו צועדת המלחמה – בדרום ובצפון