ההיסטוריון הצבאי חושף את המוסר הכפול של מדינות אירופה: "הורגות אזרחים במלחמה"

מסקירת תחילת ימי ההיסטוריה והמלחמות מסתבר, לא במפתיע, שאירופה היא האחרונה שיכולה להטיף מוסר למוסר הלחימה של ישראל