"לרבנות הראשית יש מעמד של מש"ק דת במדינה"

ארנון סגל מתייחס למצב בהר הבית; וגם, על התנהלות הרבנות הראשית בנושא