"אנחנו לא רוצים להפוך את הארץ שלנו לפח הזבל של העולם" – שובר שורות

הרב ראובן פיירמן על נאומו הקודר של דויד גרוסמן בהפגנה נגד הרפורמה המשפטית