הפרחים שנבלו הם רכוש מדינה

גיא לוי מפרויקט 315 משוחח עם ללי דרעי על העדויות החדשות בתיקי נתניהו