"בכל מדינה אחרת – החוקרים והפרקליטים בתיקי נתניהו היו עומדים לדין"

עו"ד אפרים דמרי, בראיון לאורנה ישר, על תיק נתניהו שתפור בתפירה כל כך גסה