מפגש הפסגה של שלושת המזרחנים: יש עיסוק אינטנסיבי של העולם הערבי בקרע בישראל

אלעזר שטורם מראיין שלושה מומחים לענייני ערבים: ד"ר מוטי קידר, ד"ר אדי כהן ויוני בן מנחם כדי לדבר על הטרור ועל הדרכים למיגורו