האם מלחמת העולם השלישית בפתח? 

האלופים במיל' גרשון הכהן ויצחק בריק, משוחחים עם אלעזר שטורם על המלחמה באוקראינה