חוקר הנכבה חושף את השקר הגדול שהשמאל עושה בו שימוש

ד"ר גרשון הורוביץ מציג שורה של עובדות היסטוריות ממקורות חיצוניים שמוכיחים שבארץ ישראל היה מיעוט ערבי ורובו היגר לכאן ולכן כל הטענות על גירוש ונכבה הן המצאות ותעמולה