המחבלים מהפיגוע באלעד נידונו לארבעה מאסרי עולם אך לא ינמקו בכלא – היתכן?

עשרות אלפי מחבלים הורשעו במהלך השנים על פשעים חמורים שביצעו. רבים מהם נידונו לכמה מאסרי עולם – מה שאמור לכאורה להבטיח שינמקו בכלא לשארית חייהם, אך בפועל רבים שוחררו בעסקאות שונות לפני שסיימו לרצות את עונשם