"אין מקום שיש בו ניגוד עניינים יותר מאשר לשכת עורכי הדין"

עו"ד מיכאל דבורין מסביר מהי הבעייתיות בכך שעורכי הדין ממנים את השופטים