רפורמים: על האבסורד ועל הצביעות

"לנגן מותר, אבל למחוא כפיים אסור? לצלם אסור, אבל בכניסה לבית הכנסת מותר? מה החוקים פה??"