Search
Close this search box.
צפריה

בואכם לשלום מלאכי השלום

פגיעה ישירה של טיל בבית ביישוב צפריה הסמוך לכפר חב"ד גרמה לנזק רב. כאשר רואים את ההרס אי אפשר להאמין שיש משהו אשר שרד – מה נותר?

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט

תחזית מזג האוויר

אפשר לבחור ערים מסוימות בלחיצה על המיקום

זמני היום